Menu
webdesign

Disclaimer

Rinuva met KvK-nummer 68313195 ( “Rinuva” ), wil je hartelijk welkom heten op rinuva.nl( “website” ). Door onze website te gebruiken stem je in met deze disclaimer. Rinuva kan de inhoud van de website en de disclaimer altijd aanpassen zonder dat jij daarover bericht ontvangt.

De inhoud van de website is zorgvuldig samengesteld. Het gebruik van de website is volledig op eigen risico. Rinuva zal zich naar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk en actueel te houden, maar we staan er niet voor in dat onze website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook ons aanbod van diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn.

Rinuva is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) onze website. Handelingen die jij op basis van onze website of de door ons verstrekte informatie verricht, komen voor je eigen rekening en risico te staan. Op grond van de fouten of achterhaalde informatie op de website, kan er geen overeenkomst tussen Rinuva en jou tot stand komen.

Je mag onze website gebruiken maar je kunt geen aanspraak maken op onze Intellectuele Eigendomsrechten of die van onze licentiegevers. Rinuva behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor.

Toestemming voor het gebruik van inhoud van onze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kan je altijd via info@rinuva.nl aan ons vragen.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan direct contact met ons op!